20091221

1.22 Η εργασία των Αγίων

Όλοι οι Άγιοι δεν είναι της ίδιας κατηγορίας, διότι ο άνθρωπος τους έχει στέψει Αγίους, χωρίς την άδεια του Ουρανού.
Οι Άγιοι κατέχουν θέσεις μακρυά από την Κυβερνούσα Αρχή. Η θέση τους είναι ανάλογη με την ποιότητά τους. Εκτελούν θαύματα όταν τους στέλνει ο Άναρχος στη γη για έναν ειδικό σκοπό. Ο ρόλος τους είναι να επεμβαίνουν εξ ονόματος Του Κυρίου.
Πολλοί από Αυτούς θυσιάστηκαν για την πίστη τους χωρίς να σώσουν τους αδελφούς τους από το Κακό.
Ένας μη Άγιος, ο οποίος έσωσε χιλιάδες αδελφούς του, έχει το δικαίωμα να είναι Άνωθεν των Αγίων. Αυτοί είναι οι Αρχηγοί του Πνευματικού Κόσμου.

Ο άνθρωπος μπορεί να δίδει τίτλους στους θνητούς, αλλά όχι και στους αποθανόντες, εφόσον δεν είναι δίκαιος κριτής και δεν έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει στις υποθέσεις του Ουρανού, διότι δεν έχει ιδέα ακόμα και για τις δικές του ενέργειες στη γη.

Συχνά οι τίτλοι που δίδουμε σε κάθε Άγιο δεν είναι σωστοί.
Ο Άγιος λαμβάνει το αληθινό χρίσμα του τίτλου του Αγίου στον Ουρανό από το Κύριο.
Οι Άγιοι έχουν διαφορετικό ρόλο από τους Αρχηγούς και τους Διδασκάλους του Πνευματικού Κόσμου.
Η Πίστη των Αγίων προς το Θεό τους ανυψώνει, εφόσον προηγείται η αγάπη προς τον πλησίον τους. Η πίστη είναι δύναμη και συχνά ένας Άγιος μέσω της πίστης, θυσιάζεται προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη του πιστού.
Επειδή μέσω της πίστης οι Άγιοι ανήλθαν στον Ουρανό, μεταφέρονται σε έναν άλλο τομέα μαζί με εκείνους που θυσιάστηκαν (μάρτυρες), προκειμένου να σφυρηλατηθεί η πίστη τους στο Κύριο.
Οι Άγιοι επικοινωνούν άμεσα με τον άνθρωπο για να ανανεώσουν την μεγάλη τους πίστη. Για αυτόν τον λόγο εμφανίζονται στα οράματα, για να αποκρούσουν το κακό ή να προειδοποιήσουν τον άνθρωπο να αποφύγουν μια πράξη, που μπορεί να φέρει τους αδελφούς του σε κατάσταση απόγνωσης.
Η πιστή έχει μεγάλη σημασία για την εμφάνιση των Αγίων. Είναι ένας άμεσος σύνδεσμος επικοινωνίας με το θείο. Το θείο δίνει τις διαταγές και οι Άγιοι τις εκτελούν ασυζητητί.

Οι ισχυρές ψυχοπνευματικές οντότητες των επιφανών ανθρώπων και η πίστη τους στο Θεό τους εξυψώνουν στα Διοικητικά Αξιώματα στον Ουρανό.
Ο ρόλος των Αγίων στον Ουρανό είναι δευτερεύον. Ο πρωτεύον ρόλος τους είναι στη γη, σε αντίθεση με την αντίληψη των φανατικών και ξεροκέφαλων πνευμάτων εκεί.
Πολλοί από τους Αγίους έχουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις, από το να Διοικούν τη θρησκευτική Αρχή, δηλαδή προϋπήρξαν ως ισχυρά πνεύματα και κράτησαν το όνομα της προΰπαρξης τους.
Κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις και υπάγονται αμέσως κάτω από το Κύριο. Επομένως, ο σκοπός των Αγίων είναι να διαβιβάζουν τα θεία μηνύματα στη γη, για να αποκρούουν οτιδήποτε κακό. Αυτά τα μηνύματα δεν είναι συχνά πολύ σαφή, επειδή η αλήθεια δεν μεταβιβάζεται άμεσα αλλά έμμεσα.
Η αλήθεια τρομοκρατεί πολλούς ανθρώπους, έτσι ο Κύριος αποφάσισε ότι πρέπει να κοινοποιείται έμμεσα. Η γυμνή αλήθεια κοινοποιείται άμεσα στους Αρχηγούς του Πνευματικού Κόσμου στον Ουρανό, με έναν ειδικό τρόπο που δημιούργησε ο Κύριος.

Η υπηρεσία που παρέχεται από τους Αγίους είναι ανάλογη με το βαθμό τους. Μερικοί δοξολογούν τον Άναρχο και οι ύμνοι τους μετασχηματίζονται σε δυνάμεις της πίστης, της αγάπης και της ευσέβειας. Ο Άναρχος στέλνει αυτές τις δυνάμεις στους ανθρώπους μέσω της Αγάπης του. Άλλοι Άγιοι ασχολούνται με την εκμάθηση των θρησκευτικών Μυστηρίων και των υποδιαιρέσεων τους, που ασκούν επιρροή στο άνθρωπο.
Άλλοι Άγιοι έχουν άλλα καθήκοντα.

Οι Αγίες είναι στην υπηρεσία της Μητέρας του Κυρίου. Δεν κατέχουν την ίδια δύναμη με τους Αγίους ή ως η Μητέρα του Κυρίου. Ο Κύριος μέσω της Μητέρας Του δίνει δύναμη σε κάθε Αγία. Ως γνωρίζετε, η Παναγία είναι η πρώτη που λαμβάνει ακρόαση ο Κύριος.

Μην νομίζετε ότι κάθε άνθρωπος που δηλώθηκε Άγιος από τον άνθρωπο είναι εξ ολοκλήρου αγνός, πιστός, ευσεβής στον υψηλότερο βαθμό και φιλεύσπλαχνος.
Ως άνθρωποι είχαν μικρά ελαττώματα που αποβάλλουν στον Ουρανό, με τη βοήθεια Πνευμάτων υψηλότερης αξίας και δύναμης.

O λόγος που ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιληφθεί ότι οι επιβεβλημένες Δέκα Εντολές από τον Ουρανό περιέχουν εσφαλμένες οδηγίες είναι επειδή οι δέκτες δεν τις κατανοούσαν πλήρως. Δεν συμβαίνει το ίδιο στον Πνευματικό Κόσμο.
Οι Άγιοι δεν κατέχουν θέσεις στον Διοικητικό τομέα αλλά στη θρησκευτική Αρχή του Ουρανού. Τα καθήκοντά τους εκεί είναι ποικίλα και εξαρτώνται από το επίπεδο εξέλιξής τους, σύμφωνα με τη ισχύ του ψυχικού τους σθένους.

Οι ανώτερες καταστάσεις ισχύουν για εκείνους που είχαν ορθώς Αγιοποιηθεί στη γη. Υπάρχουν επίσης εκείνοι οι οποίοι αδίκως Αγιοποιήθηκαν από τους θρησκευτικούς κύκλους για λόγους συμφέροντος, των οποίων ο βίος ήταν συνολικά αντίθετος των ανθρωπιστικών ηθών.
Αυτές οι οντότητες δεν κατέχουν υψηλές θέσεις και μπορεί ακόμη και να έχουν τιμωρηθεί.
Από την άλλη, υπήρξαν πραγματικοί Άγιοι αλλά έχουν παραμείνει στην αφάνεια.
Υπήρξαν επίσης εκείνοι που δεν γνώριζαν την αλήθεια για την Απρόσωπη και Άγνωστη Θεότητα, αλλά αισθάνθηκαν τη Δύναμή Της και έζησαν τις ζωές τους ακολουθώντας τις αρχές της αγάπης και της ηθικής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν Αγιοποιήθηκαν επειδή δεν ζούσαν σε Χριστιανικές χώρες. Εν τούτοις, αυτές οι θαυμάσιες οντότητες ανταμείφθηκαν από το Κύριο και κατέχουν υψηλές θέσεις στο Ουράνιο Βασίλειο.

Οι άνθρωποι απευθύνονται συνήθως στον αγαπημένο τους Άγιο τις δύσκολες στιγμές τους. Δεν είναι βέβαιο εντούτοις, ότι αυτός ο Άγιος θα είναι σε θέση να τους βοηθήσει. Γι αυτόν τον λόγο, είναι προτιμότερο οι προσευχές να κατευθύνονται προς τον Κύριο μόνο ή προς τη Μητέρα του Κυρίου. Από εκεί, θα δοθεί η κατάλληλη κατεύθυνση στις κατάλληλες Πνευματικές Οντότητες για την παροχή επιτρεπόμενης βοήθειας.
Κανένας Άγιος ή άλλη οντότητα δεν έχει το δικαίωμα να ενεργήσει υπέρ των ανθρώπων χωρίς την έγκριση του Κυρίου πρώτα.

Μόνο ο Θεός είναι ο πραγματικός Άγιος και επομένως η Αγία Τριάδα.
Κατά συνέπεια, αυτός ο τίτλος δεν πρέπει να δίδεται σε ανθρώπους. Α
ντ' αυτού, πρέπει να χρησιμοποιείται ο τίτλος «Μάρτυρας» ή «Ευλογημένος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Categories

αγαθά (1) αγαθότητα (1) αγαπάτε αλλήλους (1) αγάπη (9) αγγελικά (1) Άγγελοι (10) άγγελος φύλακας (2) Αγία Τριάδα (6) Άγιο Πνεύμα (5) Άγιοι (1) άγνωστος θεός (1) άδης (2) αλήθεια (2) Αμάρτημα (1) αμαρτία (2) ανάλυση (1) Άναρχος (4) άνεμοι (1) άνθρωπος (4) άνοδος (2) Αποκάλυψη (1) απόκρυφα (1) αποκρυφισμός (1) αποτέφρωση (1) Αρχάγγελοι (7) αρχαία Ελλάδα (1) αρχές (1) αρχηγοί (1) άστατα (2) αστέρες (1) Αστρικό σώμα (1) αυτεξούσιο (1) αυτοκτονία (1) γέννηση (2) Γνώθι σαυτόν (3) γυναίκα (1) δαίμονες (1) Δέκα Εντολές (1) δεκάλογος ουρανίων διδασκαλιών (1) δένδρο εγωισμού (2) Δημιουργία (3) Διαθήκη (2) διάμεσα (1) διδασκαλία (4) διδάσκαλος (3) διερχομένων (1) δικαιοσύνη (3) διπλή προσωπικότητα (1) δυνάμεις (2) έγκλημα (1) εγώ (1) εγωισμός (4) εγωκυνικός (1) εκπαίδευση ψυχών (1) έκπτωτοι άγγελοι (2) εκτόπλασμα (1) ελευθερία (1) Εμπεδοκλής (1) ενσάρκωση (6) ενταφιασμός (1) εξήγηση μακαρισμών (1) εξιλέωση (1) εξουσίες (1) επί του όρους ομιλία (1) επικοινωνία με πνεύματα (2) επικοινωνίες (1) επιστήμη (1) έρεβος (1) εσωτερικός οφθαλμός (3) ευθανασία (1) εφιάλτες (1) εχεμύθεια (1) Εωσφόρος (2) ζώνη αναμορφώσεως (1) ηθικός αυτουργός (1) ημέρα κρίσης (1) θάνατος (5) θεία οικονομία (1) θεία πνοή (1) θειοι νόμοι (1) θεοτόκος (2) θρησκευτικός (1) ιεραρχία (5) Ιησούς (6) ισοστάθμιση (2) κακό (5) καλό (2) κανόνας (1) καρδιά (1) κάρμα (1) καταστροφή (1) Κέντρο διερχομένων (1) κέρβερος (1) κλάδοι εγωισμού (1) κλίμακα (2) κλίμαξ (1) κρίση (2) κύκλος (1) Κύριος (3) κώμμα (1) Λευκή (1) λήθη (1) λογοδοσία (2) μακαρισμοί (1) μαντείο δελφών (1) μέντιουμ (1) μετά θάνατο (1) μεταθανάτιες (1) μεταθανάτιες εμπειρίες (1) μετεμψύχωση (1) μετενσάρκωση (4) μετεσνάρκωση (1) μέτρο (3) μηδέν 'αγαν (1) μίσος (2) μυστήρια (3) μυστικισμός (2) νεκρός (2) νόμοι (1) όνειρα (1) όνειρο (1) οντότητα (7) οντότητες (5) όραμα (1) οράματα (1) οργή (1) ουράνια (1) ουράνιο βασίλειο (3) ουρανός (4) Παν μέτρον άριστον (2) Παναγία (1) παράδεισος (1) παρθένος (1) πεθαμένος (1) πεπρωμένο (1) περιπλανόμενες ψυχές (1) περιπλανώμενα (1) πίστη (2) πλατυτέρα (1) Πλάτωνας (1) πνεύμα (8) πνευματα (2) πνεύματα (8) πνευματικός (3) πνευματικός κόσμος (3) πνευματισμός (5) πνευματιστικές (1) πνευματιστικές επικοινωνίες (1) πολιτεία (1) πονηρό (1) πονηρός (4) πόνος (1) Προπατορικό (2) πρόσγεια (2) Πυθαγόρας (2) πύλες του ουρανού (1) σαρανταήμερα (1) σατανικά (1) σεάνς (1) Σεραφείμ (1) σκοτεινή γνώση (1) σκότος (2) σταυρός (1) Συνειδητό (1) σώμα (4) ταρίχευση (1) ταφή (2) τιμωρία (2) τρέλλα (1) τρίτο μάτι (3) ύλη (3) υπερμνήμη (1) υποσυνείδητο (4) φαινόμενα (1) φαινόμενα θανάτου (1) φάντασμα (2) φαντάσματα (3) φαράχ (1) φράγμα της λήθης (1) φρόνηση (1) φύλακες (5) φως (1) Χερουβείμ (1) Χριστός (6) ψέμα (1) ψυχανάλυση (2) ψυχές (5) ψυχή (8) ψυχικές εξισώσεις (1) ψυχικό βάρος (2) ψυχικό σθένος (3) ψυχολογία (1) ψυχοπνευματικές (8) ψυχοπνευματικές οντότητες (1) ψυχοπνευματική (1) karma (1)

Ετικέτες

αγαθά αγαθότητα αγαπάτε αλλήλους αγάπη αγγελικά Άγγελοι άγγελος φύλακας Αγία Τριάδα Άγιο Πνεύμα Άγιοι άγνωστος θεός άδης αλήθεια Αμάρτημα αμαρτία ανάλυση Άναρχος άνεμοι άνθρωπος άνοδος Αποκάλυψη απόκρυφα αποκρυφισμός αποτέφρωση Αρχάγγελοι αρχαία Ελλάδα αρχές αρχηγοί άστατα αστέρες Αστρικό σώμα αυτεξούσιο αυτοκτονία γέννηση Γνώθι σαυτόν γυναίκα δαίμονες Δέκα Εντολές δεκάλογος ουρανίων διδασκαλιών δένδρο εγωισμού Δημιουργία Διαθήκη διάμεσα διδασκαλία διδάσκαλος διερχομένων δικαιοσύνη διπλή προσωπικότητα δυνάμεις έγκλημα εγώ εγωισμός εγωκυνικός εκπαίδευση ψυχών έκπτωτοι άγγελοι εκτόπλασμα ελευθερία Εμπεδοκλής ενσάρκωση ενταφιασμός εξήγηση μακαρισμών εξιλέωση εξουσίες επί του όρους ομιλία επικοινωνία με πνεύματα επικοινωνίες επιστήμη έρεβος εσωτερικός οφθαλμός ευθανασία εφιάλτες εχεμύθεια Εωσφόρος ζώνη αναμορφώσεως ηθικός αυτουργός ημέρα κρίσης θάνατος θεία οικονομία θεία πνοή θειοι νόμοι θεοτόκος θρησκευτικός ιεραρχία Ιησούς ισοστάθμιση κακό καλό κανόνας καρδιά κάρμα καταστροφή Κέντρο διερχομένων κέρβερος κλάδοι εγωισμού κλίμακα κλίμαξ κρίση κύκλος Κύριος κώμμα Λευκή λήθη λογοδοσία μακαρισμοί μαντείο δελφών μέντιουμ μετά θάνατο μεταθανάτιες μεταθανάτιες εμπειρίες μετεμψύχωση μετενσάρκωση μετεσνάρκωση μέτρο μηδέν 'αγαν μίσος μυστήρια μυστικισμός νεκρός νόμοι όνειρα όνειρο οντότητα οντότητες όραμα οράματα οργή ουράνια ουράνιο βασίλειο ουρανός Παν μέτρον άριστον Παναγία παράδεισος παρθένος πεθαμένος πεπρωμένο περιπλανόμενες ψυχές περιπλανώμενα πίστη πλατυτέρα Πλάτωνας πνεύμα πνευματα πνεύματα πνευματικός πνευματικός κόσμος πνευματισμός πνευματιστικές πνευματιστικές επικοινωνίες πολιτεία πονηρό πονηρός πόνος Προπατορικό πρόσγεια Πυθαγόρας πύλες του ουρανού σαρανταήμερα σατανικά σεάνς Σεραφείμ σκοτεινή γνώση σκότος σταυρός Συνειδητό σώμα ταρίχευση ταφή τιμωρία τρέλλα τρίτο μάτι ύλη υπερμνήμη υποσυνείδητο φαινόμενα φαινόμενα θανάτου φάντασμα φαντάσματα φαράχ φράγμα της λήθης φρόνηση φύλακες φως Χερουβείμ Χριστός ψέμα ψυχανάλυση ψυχές ψυχή ψυχικές εξισώσεις ψυχικό βάρος ψυχικό σθένος ψυχολογία ψυχοπνευματικές ψυχοπνευματικές οντότητες ψυχοπνευματική karma