20091211

1.14 Άγγελοι και Αρχάγγελοι


Οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι είναι οντότητες που δεν έχουν δεσμευτεί από το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή δεν παρήκουσαν τις διαταγές του Ανάρχου επειδή παρέμειναν στο Ουράνιο Βασίλειο.
Όταν η γήινη ζωή εξελίχθηκε, πολλές από τις Αγγελικές οντότητες άρχισαν να ενσαρκώνονται στη γη, προκειμένου να λάβουν το βάπτισμα της ύλης και να γνωρίσουν την υλική πλευρά της δημιουργίας.
Εντούτοις, υπάρχουν ακόμα πολλοί που δεν έχουν ενσαρκωθεί ποτέ.
Οι Ανώτεροι Αρχάγγελοι δεν χρειάζονται μια τέτοια γήινη εμπειρία επειδή ξέρουν τον υλικό κόσμο μέσω άλλων τρόπων.

Στον Ουρανό υπάρχουν Λεγεώνες Αγγέλων που έχουν παραμείνει ως υπηρέτες του Ανάρχου από την αρχή του κόσμου.

Στις ημέρες μας, ο υψηλότερες θέσεις υποστηρίζονται από τα πνεύματα που έχουν εμφανιστεί δύο και τρεις φορές στη γη. Από αυτούς, πολλοί ήταν Αρχάγγελοι.
Οι μη ενσαρκωθέντες Άγγελοι θα έρθουν στη γη όταν καθιερωθεί η Παγκόσμια Ειρήνη και το θεϊκό φως διαβιβαστεί σε όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια, όταν παγιωθεί το αγαθό και παραμείνει μόνο ελάχιστο από το Πονηρό πνεύμα, οι Άγγελοι θα κατέλθουν για να αναλάβουν την Αρχή στα χέρια τους, που θα βασιστεί στη νέα φώτιση που ο Κύριος θα δώσει στην ανθρωπότητα.

Οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι διαιρούνται σε τάξεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον υλικό κόσμο.
Οι Ανώτεροι είναι στην υπηρεσία Του Ανάρχου.
Όλοι οι Άγγελοι είναι ψυχές τύπου «Α». Δεν υπάρχει κανένας Άγγελος τύπου «Β».

Οι Άγγελοι απεικονίζονται συνήθως με φτερά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν στην πραγματικότητα φτερά επειδή, από οντολογική άποψη, οι Άγγελοι δεν έχουν καμία διαφορά από όλες τις άλλες οντότητες, δηλαδή είναι και αυτοί ψυχοπνευματικές οντότητες.
Τα φτερά είναι συμβολικά μέρη της εξωτερικής εμφάνισης τους, που οι άνθρωποι έχουν αποδώσει στους Αγγέλους και σημαίνουν ότι οι Άγγελοι είναι πολύ γρήγοροι στις ενέργειές τους, είτε ως αγγελιοφόροι, είτε ως προστάτες των ανθρώπων, είτε στην ανάληψη άλλων αποστολών.
Οι Άγγελοι δεν έχουν φτερά αλλά η ταχύτητά τους είναι τεράστια, ασύλληπτη και αφάνταστη. Η ανθρώπινη φαντασία έχει συλλάβει τα φτερά για να διαφοροποιήσει τις ψυχές των Αγγέλων από τις άλλες ψυχές.

Εάν οι ψυχοπνευματικές οντότητες που ανήλθαν πρόσφατα στον Ουρανό (εκείνες που πέθαναν στη γη), δεν επιθυμούν να συμμορφωθούν με τους θείους νόμους, τότε αφήνονται μόνες και η αντίθετη πλευρά μπορεί να τους προσελκύσει. Σε κάποιο χρονικό διάστημα, θα συνέλθουν και θα γίνουν υποχωρητικές. Αυτή η εργασία εκτελείται σταδιακά.
Τα αμετανόητα πνεύματα, που δεν είχαν οίκτο για το συνάνθρωπό τους, στέλνονται άμεσα στη σκοτεινή πλευρά και έχουν την ελευθερία να παρεμβαίνουν στις διάφορες επικοινωνίες μεταξύ της Γης και του Ουρανού (Σεάνς/séances).
Ο μόνος σκοπός τους είναι να φέρνουν σύγχυση. Μαθαίνουν εύκολα τα "τεχνάσματα της διαβολής", έως ότου φθάσουν σε μια κατάσταση που δεν τους οδηγεί πουθενά και κάποια στιγμή επιδιώκουν τη μεταμέλεια και ικετεύουν τη θεότητα για έλεος.
Αυτά τα πνεύματα θα ακολουθήσουν έπειτα μια σειρά διδασκαλιών και θα αναμείνουν την επιστροφή τους στη γη για να ξαναδώσουν εξετάσεις.

Υπάρχουν Άγγελοι που ανήκουν στο διάβολο και απεικονίζονται από τους ανθρώπους πως έχουν μαύρα φτερά σε σχήμα νυχτερίδας. Δεν καλούνται Άγγελοι αλλά Δαίμονες.
Δεν υπηρετούν τον Κύριο, αλλά υπηρετούν τον ηγέτη τους το Διάβολο.
Αποτελούν τα αντίθετα στοιχεία της Λευκής Πολιτείας με την κυβέρνησή τους.

Υπάρχουν Άγγελοι που είναι διώκτες των πονηρών πνευμάτων αλλά σπανίως στέλνονται να αντιπαλέψουν στα ανώτερα κακά πνεύματα. Η Ακτινοβολία των Αγγέλων αυτών είναι σε θέση να καταστρέψουν πολλά από αυτά.
Εάν ο Θεός το επιθυμούσε, θα μπορούσε να καταστρέψει όλους τους κακούς αγγέλους και να καθαρίσει την ατμόσφαιρα, αλλά ο στόχος του είναι να υπάρχουν, για να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός Του (η καλλιέργεια των οντοτήτων δια του πειρασμού).
Επομένως, μεταξύ της σφύρας και του άκμονος, η ανθρώπινη οντότητα σφυρηλατείται για να παραγάγει ποιότητα.
Φοβάστε την πυρκαγιά, αλλά χωρίς αυτήν δεν μπορείτε να ζήσετε - είναι απαραίτητο για τη γήινη ζωή.

Μέσω των Αγγέλων ο Θεός στέλνει μηνύματα για την προστασία και την καθοδήγηση των ανθρώπων που έχουν την εύνοιά Του. Γι’ αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι στα όνειρά τους βλέπουν παράξενα πρόσωπα που δεν έχουν συναντήσει ποτέ πριν.
Οι Άγγελοι υποδύονται ανθρώπινες οντότητες και έτσι μπορούν να διαβιβάσουν τα θεία μηνύματα.
Εάν εμφανίζονταν ως Άγγελοι, οι άνθρωποι θα τρομοκρατούνταν και η ελευθερία του πνεύματός τους θα καταστελλόταν.
Ο Κύριος θέλει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν με ένα ελεύθερο πνεύμα και όχι με ένα κατεσταλμένο πνεύμα, επειδή με ένα ελεύθερο πνεύμα, αποκτιέται περισσότερο ψυχικό σθένος.

Οι Άγγελοι είναι τα ενεργούντα πνεύματα του Ουρανίου Βασιλείου. Έχουν πολλά καθήκοντα, σύμφωνα με τις ειδικότητες και το βαθμό εξέλιξής τους.
Ένα από τα πιο βασικά καθήκοντά τους είναι η προστασία των ανθρώπων ως Άγγελοι φύλακες. Γενικά, όλες οι ενέργειες των Αγγέλων-φυλάκων ακολουθούν τους κανονισμούς των θείων νόμων που απαγορεύουν οποιοδήποτε είδος εξαναγκασμού.
Επομένως, όταν ακολουθεί ένα πρόσωπο τη λανθασμένη πορεία και το ελεύθερο πνεύμα του/της επιμένει να ακολουθεί τη λανθασμένη πορεία, ο Άγγελος-φύλακας είναι ανίκανος να βοηθήσει αποτελεσματικά αυτό το πρόσωπο.

Όλοι οι Άγγελοι-φύλακες δεν έχουν την ίδια δύναμη και υπάρχουν πολλές κατηγορίες.
Ακόμη και οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι του Ουρανού ανήκουν σε μια από τις υψηλότερες κατηγορίες Αγγέλων φυλάκων, με τη διαφορά ότι οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι δεν μπορούν να γίνουν Άγγελοι-φύλακες ανθρώπων που δεν αξίζουν την προστασία Τους.
Πολλές φορές μια ανθρώπινη οντότητα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν Αγγέλους φύλακες. Κάθε Άγγελος προστατεύει τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους.
Είναι το ίδιο όπως τη γη όπου έχουμε έναν δάσκαλο για τα μαθηματικά, για τη φυσική αγωγή, την ιστορία, κ.λπ.

Οι Εθνικότητες δεν υπάρχουν στον Ουρανό, υπάρχει μόνο ένα κράτος.
Το κράτος των ψυχών καλείται Λευκή Πολιτεία επειδή όλες οι ψυχές είναι λευκές, επειδή είναι απαλλαγμένες από την ύλη.
Είναι δυνατό για έναν Γάλλο να έχει έναν άγγελο-φύλακα που στην προηγούμενη ενσάρκωσή του ήταν από την Ινδία ή για έναν Ισραηλίτη να είναι ο Άγγελος-φύλακας ενός Άραβα.

Μετά το θάνατο, η πλειοψηφία των ανακληθέντων ψυχοπνευματικών οντοτήτων ακολουθείται και καθοδηγείται από τους Αγγέλους-φύλακές τους.
Οι Άγγελοι φύλακες είναι οντότητες που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί για να καθοδηγήσουν τις πρόσφατα ανακληθέντες ψυχοπνευματικές οντότητες.
Μερικοί αρχάριοι Άγγελοι ορίζονται σε τέτοια καθήκοντα για να εξοικειωθούν με τα νέα καθήκοντά τους, ως τις Ουράνιες Αποστολικές Ενέργειες που καθοδηγούν εκείνους που έχουν ανάγκη, χωρίς να έχουν υψηλές θέσεις.
Εάν ένας από αυτούς τους αρχάριους Αγγέλους δεν είναι ικανός να φέρει μια πρόσφατα αφιχθείσα ψυχοπνευματική οντότητα στις αισθήσεις της, τότε ένας πιο πεπειραμένος Άγγελος, που συνήθως τίθεται υπεύθυνος για τα διεστραμμένα και ασυμμόρφωτα πνεύματα, τον αντικαθιστά.

Όταν μια γήινη οντότητα έχει μια ειδική αποστολή από τον Ουρανό, ο Άγγελος-φύλακας του είναι ένας από τους μεγάλους Διδασκάλους. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι με καλές προθέσεις και ανάλογα με το ψυχικό τους σθένος έχουν δύο, τρεις, ή ακόμα και τέσσερις Άγγελους-φύλακες για να μην παρεκτραπούν, λόγω του χαμηλού ψυχικού τους σθένους.
Οι θηλυκές οντότητες γίνονται οδηγοί που προειδοποιούν και παραδίδουν τις επικείμενες ανακοινώσεις.
Έχουν μια πρόσθετη θέση κοντά στη Μητέρα του Κύριου.
Η εργασία τους είναι συνήθως δύσκολη, εντούτοις λόγω της εμμονής τους είναι πάντα επιτυχείς.

Γιατί όταν οι Άγγελοι τραγουδούν, όλα βρίσκονται μέσα σε ένα εκθαμβωτικό φως;
Είναι επειδή η αρμονία των γλυκών φωνών τους φέρνει στη ζωή την αγάπη του Δημιουργού προς τις δημιουργίες Του.
Ο ήχος των φωνών τους παράγει μια ακτινοβολία που ανοίγει την οδό από την οποία η Δύναμη της Αγάπης διοχετεύεται προς τη γη.
Αυτή η Αγάπη ηρεμεί την ανθρώπινη ψυχή, αναζωογονεί την ελπίδα και σταθεροποιεί την πίστη.
Αυτή η αγάπη διοχετεύεται όπου απαιτείται να καταπραΰνει και αναζωογονήσει την ηθική. Οι Άγγελοι είναι οι διαβιβαστές της Αγάπης του Θεού προς την ανθρωπότητα.
Με άλλα λόγια, το άσμα των Αγγέλων συμβολίζει την επίκτητη δύναμη της Αγάπης από το Θεό στους ευνοούντες ανθρώπους.

Οι Άγγελοι τραγουδούν με χαρά όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι πρέπει να ζήσει μεταξύ των δύο άκρων. Δηλαδή για να ζήσει μια ισορροπημένη ζωή. Ο
Κύριος συστήνει μια ισορροπημένη οδό στους ανθρώπους για να απολαμβάνουν το άσμα των Αγγέλων.

Μερικές οντότητες στέλνονται στη γη με μία ειδική αποστολή και προστατεύονται από το Φως της Αληθείας που όλοι υπακούν.
Όταν αυτό το Φως δίνεται από το Κύριο ως οδηγός σε μερικούς, η Ακτινοβολία Του λαμβάνεται επίσης και από άλλους. Αυξάνεται και αποκρυσταλλώνει την έννοια του Λόγου στις γήινες ψυχοπνευματικές οντότητες, οι οποίες το δέχονται αυτό ως αναγκαίο για την καθοδήγηση της ψυχής.

Υπάρχουν άλλοι Άγγελοι που υπηρετούν το Θεό. Μερικοί είναι αοιδοί άλλοι είναι μουσικοί, φρουροί, κ.λπ.
Υπάρχουν ποικίλοι Άγγελοι που εκτελούν σημαντικούς ρόλους στον Ουράνιο πεδίο.
Υπάρχουν Άγγελοι που αναπτύσσουν τη στρατηγική, εμπνέουν, καθοδηγούν, αναγγέλλουν και εκτελούν πολλές άλλες λειτουργίες.

Τα Χερουβείμ και το Σεραφείμ είναι δύο από τις Τάξεις των Αγγέλων που ανήκουν στο Θεό. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός υποδιαιρέσεων.
Θα μάθετε για αυτά όταν θα βρεθείτε στον Ουρανό και όταν προαχθείτε, δηλαδή όταν δεν έχετε πάρα πολλές αμαρτίες.
Σε αυτές τις Μεγάλες τάξεις των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων συμπεριλαμβάνονται οι Μουσικοί και οι Χορωδίες ύμνων. Οι Αοιδοί έχουν τις μελωδικές φωνές και υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ των διαφορετικών φωνών.
Στους εσωτερικούς κύκλους ανήκουν επίσης οι Φρουρές του Θεού.
Μπορεί να ρωτήσετε, «ο Θεός χρειάζεται Φρουρούς;» Φυσικά όχι.
Είναι τιμητικές φρουρές και μεταξύ των άλλων καθηκόντων, διαβιβάζουν τα μηνύματα πέρα από τον κόσμο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Έχει ειπωθεί ότι υπάρχουν οι ψυχοπνευματικές οντότητες τύπου Α και τύπου Β και ότι αντιστοιχούν στον Αδάμ και την Εύα, το αρσενικό και το θυληκό. Μετά ειπώθηκε ότι δεν υπάρχουν άγγελοι τύπου Β παρά μόνο τύπου Α. Αφού μόνο οι άγγελοι μπορούν να γίνουν ανώτεροι και να φτάσουν στον Πατέρα ως αστέρες, σημαίνει αυτό ότι οι θυληκές οντότητες δεν θα γίνουν ποτέ ένα με τον Θεό;

Categories

αγαθά (1) αγαθότητα (1) αγαπάτε αλλήλους (1) αγάπη (9) αγγελικά (1) Άγγελοι (10) άγγελος φύλακας (2) Αγία Τριάδα (6) Άγιο Πνεύμα (5) Άγιοι (1) άγνωστος θεός (1) άδης (2) αλήθεια (2) Αμάρτημα (1) αμαρτία (2) ανάλυση (1) Άναρχος (4) άνεμοι (1) άνθρωπος (4) άνοδος (2) Αποκάλυψη (1) απόκρυφα (1) αποκρυφισμός (1) αποτέφρωση (1) Αρχάγγελοι (7) αρχαία Ελλάδα (1) αρχές (1) αρχηγοί (1) άστατα (2) αστέρες (1) Αστρικό σώμα (1) αυτεξούσιο (1) αυτοκτονία (1) γέννηση (2) Γνώθι σαυτόν (3) γυναίκα (1) δαίμονες (1) Δέκα Εντολές (1) δεκάλογος ουρανίων διδασκαλιών (1) δένδρο εγωισμού (2) Δημιουργία (3) Διαθήκη (2) διάμεσα (1) διδασκαλία (4) διδάσκαλος (3) διερχομένων (1) δικαιοσύνη (3) διπλή προσωπικότητα (1) δυνάμεις (2) έγκλημα (1) εγώ (1) εγωισμός (4) εγωκυνικός (1) εκπαίδευση ψυχών (1) έκπτωτοι άγγελοι (2) εκτόπλασμα (1) ελευθερία (1) Εμπεδοκλής (1) ενσάρκωση (6) ενταφιασμός (1) εξήγηση μακαρισμών (1) εξιλέωση (1) εξουσίες (1) επί του όρους ομιλία (1) επικοινωνία με πνεύματα (2) επικοινωνίες (1) επιστήμη (1) έρεβος (1) εσωτερικός οφθαλμός (3) ευθανασία (1) εφιάλτες (1) εχεμύθεια (1) Εωσφόρος (2) ζώνη αναμορφώσεως (1) ηθικός αυτουργός (1) ημέρα κρίσης (1) θάνατος (5) θεία οικονομία (1) θεία πνοή (1) θειοι νόμοι (1) θεοτόκος (2) θρησκευτικός (1) ιεραρχία (5) Ιησούς (6) ισοστάθμιση (2) κακό (5) καλό (2) κανόνας (1) καρδιά (1) κάρμα (1) καταστροφή (1) Κέντρο διερχομένων (1) κέρβερος (1) κλάδοι εγωισμού (1) κλίμακα (2) κλίμαξ (1) κρίση (2) κύκλος (1) Κύριος (3) κώμμα (1) Λευκή (1) λήθη (1) λογοδοσία (2) μακαρισμοί (1) μαντείο δελφών (1) μέντιουμ (1) μετά θάνατο (1) μεταθανάτιες (1) μεταθανάτιες εμπειρίες (1) μετεμψύχωση (1) μετενσάρκωση (4) μετεσνάρκωση (1) μέτρο (3) μηδέν 'αγαν (1) μίσος (2) μυστήρια (3) μυστικισμός (2) νεκρός (2) νόμοι (1) όνειρα (1) όνειρο (1) οντότητα (7) οντότητες (5) όραμα (1) οράματα (1) οργή (1) ουράνια (1) ουράνιο βασίλειο (3) ουρανός (4) Παν μέτρον άριστον (2) Παναγία (1) παράδεισος (1) παρθένος (1) πεθαμένος (1) πεπρωμένο (1) περιπλανόμενες ψυχές (1) περιπλανώμενα (1) πίστη (2) πλατυτέρα (1) Πλάτωνας (1) πνεύμα (8) πνευματα (2) πνεύματα (8) πνευματικός (3) πνευματικός κόσμος (3) πνευματισμός (5) πνευματιστικές (1) πνευματιστικές επικοινωνίες (1) πολιτεία (1) πονηρό (1) πονηρός (4) πόνος (1) Προπατορικό (2) πρόσγεια (2) Πυθαγόρας (2) πύλες του ουρανού (1) σαρανταήμερα (1) σατανικά (1) σεάνς (1) Σεραφείμ (1) σκοτεινή γνώση (1) σκότος (2) σταυρός (1) Συνειδητό (1) σώμα (4) ταρίχευση (1) ταφή (2) τιμωρία (2) τρέλλα (1) τρίτο μάτι (3) ύλη (3) υπερμνήμη (1) υποσυνείδητο (4) φαινόμενα (1) φαινόμενα θανάτου (1) φάντασμα (2) φαντάσματα (3) φαράχ (1) φράγμα της λήθης (1) φρόνηση (1) φύλακες (5) φως (1) Χερουβείμ (1) Χριστός (6) ψέμα (1) ψυχανάλυση (2) ψυχές (5) ψυχή (8) ψυχικές εξισώσεις (1) ψυχικό βάρος (2) ψυχικό σθένος (3) ψυχολογία (1) ψυχοπνευματικές (8) ψυχοπνευματικές οντότητες (1) ψυχοπνευματική (1) karma (1)

Ετικέτες

αγαθά αγαθότητα αγαπάτε αλλήλους αγάπη αγγελικά Άγγελοι άγγελος φύλακας Αγία Τριάδα Άγιο Πνεύμα Άγιοι άγνωστος θεός άδης αλήθεια Αμάρτημα αμαρτία ανάλυση Άναρχος άνεμοι άνθρωπος άνοδος Αποκάλυψη απόκρυφα αποκρυφισμός αποτέφρωση Αρχάγγελοι αρχαία Ελλάδα αρχές αρχηγοί άστατα αστέρες Αστρικό σώμα αυτεξούσιο αυτοκτονία γέννηση Γνώθι σαυτόν γυναίκα δαίμονες Δέκα Εντολές δεκάλογος ουρανίων διδασκαλιών δένδρο εγωισμού Δημιουργία Διαθήκη διάμεσα διδασκαλία διδάσκαλος διερχομένων δικαιοσύνη διπλή προσωπικότητα δυνάμεις έγκλημα εγώ εγωισμός εγωκυνικός εκπαίδευση ψυχών έκπτωτοι άγγελοι εκτόπλασμα ελευθερία Εμπεδοκλής ενσάρκωση ενταφιασμός εξήγηση μακαρισμών εξιλέωση εξουσίες επί του όρους ομιλία επικοινωνία με πνεύματα επικοινωνίες επιστήμη έρεβος εσωτερικός οφθαλμός ευθανασία εφιάλτες εχεμύθεια Εωσφόρος ζώνη αναμορφώσεως ηθικός αυτουργός ημέρα κρίσης θάνατος θεία οικονομία θεία πνοή θειοι νόμοι θεοτόκος θρησκευτικός ιεραρχία Ιησούς ισοστάθμιση κακό καλό κανόνας καρδιά κάρμα καταστροφή Κέντρο διερχομένων κέρβερος κλάδοι εγωισμού κλίμακα κλίμαξ κρίση κύκλος Κύριος κώμμα Λευκή λήθη λογοδοσία μακαρισμοί μαντείο δελφών μέντιουμ μετά θάνατο μεταθανάτιες μεταθανάτιες εμπειρίες μετεμψύχωση μετενσάρκωση μετεσνάρκωση μέτρο μηδέν 'αγαν μίσος μυστήρια μυστικισμός νεκρός νόμοι όνειρα όνειρο οντότητα οντότητες όραμα οράματα οργή ουράνια ουράνιο βασίλειο ουρανός Παν μέτρον άριστον Παναγία παράδεισος παρθένος πεθαμένος πεπρωμένο περιπλανόμενες ψυχές περιπλανώμενα πίστη πλατυτέρα Πλάτωνας πνεύμα πνευματα πνεύματα πνευματικός πνευματικός κόσμος πνευματισμός πνευματιστικές πνευματιστικές επικοινωνίες πολιτεία πονηρό πονηρός πόνος Προπατορικό πρόσγεια Πυθαγόρας πύλες του ουρανού σαρανταήμερα σατανικά σεάνς Σεραφείμ σκοτεινή γνώση σκότος σταυρός Συνειδητό σώμα ταρίχευση ταφή τιμωρία τρέλλα τρίτο μάτι ύλη υπερμνήμη υποσυνείδητο φαινόμενα φαινόμενα θανάτου φάντασμα φαντάσματα φαράχ φράγμα της λήθης φρόνηση φύλακες φως Χερουβείμ Χριστός ψέμα ψυχανάλυση ψυχές ψυχή ψυχικές εξισώσεις ψυχικό βάρος ψυχικό σθένος ψυχολογία ψυχοπνευματικές ψυχοπνευματικές οντότητες ψυχοπνευματική karma