20111106

4.2 Γη ο Σταθμός Άλφα (Α)

Η γέννηση είναι η έναρξη του συμβολαίου μεταξύ της ψυχο-πνευματικής οντότητας και του ουρανού. Σημάνει με την άφιξη/επιστροφή της ψυχο-πνευματικής οντότητας στον υλικό κόσμο για να ξεκινήσει/ξανα-ξεκινήσει την εκπαίδευσή της ισοσταθμίζοντας το καλό/κακό και την ψυχή/πνεύμα του. Στο τέλος θα ανέλθει στον υψηλότερο επίπεδο φώτισης.  Η ζωή αρχίζει όταν  το νεογέννητο παίρνει την πρώτη του ανάσα δηλ. όταν λαμβάνει μια ακτίνα της Θείας Ενέργειας η οποία είναι η θεία πνοή.

Ο θάνατος είναι το τέλος της σύμβασης μεταξύ της ψυχο-πνευματικής οντότητας και του ουρανού. Δεν είναι όλοι οι θάνατοι παρόμοιοι και οι άνθρωποι αποδίδουν τα διαφορετικές εξηγήσεις και σε μερικές περιπτώσεις δημιουργούνται διαφορετικές καταστάσεις για τον αληθινό θάνατο.Κάθε ψυχο-πνευματική οντότητα μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ακατέργαστο διαμάντι του Θεού που πρέπει να κατεργαστεί (για να τελειοποιηθεί) ενώ βρίσκεται στη γη. Ο Θεός δημιούργησε τη γη έτσι ώστε το κάθε ακατέργαστο διαμάντι να μπορέσει τελικά να λάμψει μέσω των επαναλαμβανόμενων ενσαρκώσεων σε ανθρώπινα σώματα, του ίδιου φύλου, και από την φώτιση (εκπαίδευση) που λαμβάνει στον ουρανό μεταξύ των ενσαρκώσεων. Όσο γρηγορότερη η πρόοδος της ψυχο-πνευματικής οντότητας στη γη, τόσο περισσότερο βοηθά το έργο του Θεού. Στον ουρανό, οι ψυχο-πνευματικές οντότητες πρέπει να κατανοήσουν όλα όσα έχουν διδαχθεί και πρέπει να διατηρήσουν αυτές τις εικόνες (η γνώση δίδεται με εικόνες) έτσι ώστε όταν ξανα-ενσαρκωθούν να μπορούν να υπερνικήσουν νέα εμπόδια, διαφορετικές παγίδες και πειρασμούς. Αυτός ο τρόπος ο κύκλος της  "γέννηση - θάνατος - αναγέννηση" συνεχίζεται. Στον ουρανό (στους σταθμούς Β (βήτα) έως Ψ (Ψί)) η εκπαίδευση παίρνει μέρος με τη χρήση των εικόνων που δεν είναι πραγματικές. Δημιουργούν ένας αντίκτυπο στο πνεύμα έτσι ώστε να ενδυναμώσει την ψυχή και να το ενισχύσει. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός βοηθά την άνοδο των ψυχο-πνευματικών οντοτήτων να φθάσουν στον τελικό προορισμό τους.

Η γήινη ζωή κάθε ψυχο-πνευματικής οντότητας, είτε αγαθή είτε κακή, είναι προσωρινή. Η διάρκεια της ζωής στη γη προκαθορίζεται πριν από την ενσάρκωση και είναι μέρος του συμβολαίου. Το συμβόλαιο δεν μπορεί να τερματιστεί πρόωρα και μονομερώς  από την ανθρώπινη οντότητα χωρίς συνέπειες. Η ημερομηνία λήξης της ζωής είναι γνωστή στον υποσυνείδητο αλλά όχι στο πνεύμα. Το υποσυνείδητο σπανίως εκφράζεται ελεύθερα στο πνεύμα και μόνο εάν λάβει Θεία Άδεια.

Μια ψυχο-πνευματική οντότητα που επιστρέφει στον υλικό σταθμό άλφα (γη) γεννιέται ως νέα γήινη ανθρώπινη οντότητα και ενσαρκώνεται με λιγότερες αμαρτίες. Στον ουρανό η ψυχο-πνευματική οντότητα διδάσκεται πολύ για να βοηθηθεί να αναπτύξει το ψυχικό της σθένος για να επιτρέψει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υπερισχύσει του πνεύματος.
Το υποσυνείδητο μέσα στην ψυχή είναι ο μυστικός χώρος αποθήκευσης όπου διατηρείται το αρχείο της οντότητας . Με βάση αυτό το αρχείο η οντότητα τοποθετείται στην κατάλληλη θέση όταν επιστρέφει στον Ουρανό. Μια νέα οντότητα που επιστρέφει στη γη, σπάνια θυμάται τις προηγούμενες υπάρξεις της, θέσεις ή γεγονότα. Εάν σε σπάνια περίπτωση ενθυμηθεί, αυτό γίνεται για να υπενθυμίζει στην ανθρώπινη οντότητα ότι η ψυχή δεν πεθαίνει, αλλά επιστρέφει στη γη για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Μετά τη γέννηση όταν η νέα, νεαρή ανθρώπινη οντότητα έχει αποκτήσει αρκετή ισχύ, εξετάζεται από τον γύρω περιβάλλον της, τα κληροδοτήματα και τους γήινους πειρασμούς. Ο άνθρωπος εμφανίζεται στη γη απολύτως απαλλαγμένος από την επιρροή των Ουρανίων Αρχηγών. Εάν ο ίδιος ο άνθρωπος αντιληφθεί εγκαίρως ότι Τους χρειάζεται,  μέσω της προσευχής και της αγνότητας της σκέψης ή μέσω άλλων μέσων, συνδέεται μαζί τους και λαμβάνει τις συμβουλές και τις κατεύθυνση τους. Οι προηγούμενες ενσαρκώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την τρέχουσα. Για αυτόν τον λόγο, η οντότητα δεν τις θυμάται και οι Πνευματικοί Αρχηγοί και οι Δάσκαλοι δεν τις αποκαλύπτουν αυτές, διότι η γνώση τους, μπορεί να έχει ένα αρνητική επίπτωση στην οντότητα.

Πριν από την κάθοδό της οντότητας στη γη οι Πνευματικοί Αρχηγοί και η ψυχο-πνευματική οντότητα συμφωνούν για τις εμπειρίες που χρειάζεται η οντότητα προκειμένου αυξήσει το ψυχικό της σθένος. Το οικογενειακό περιβάλλον έχει επιρροή στη νέα οντότητα, αν η πρόσφατα ενσαρκωμένη οντότητα δεν έχει καμία ψυχική σύνδεση με την οικογένεια στην οποία γεννιέται. Αυτή η επιρροή εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Με αυτό τον τρόπος η οντότητα μπορεί να βιώσει νέες εμπειρίες με σκοπό την εκπαίδευση και προκειμένου να καλυφθούν τα κενά της γνώσης και της συμπεριφορά της.

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν τρεις δυνάμεις που ασκούνται: 


(ι)  Γήινοι πειρασμοί 
(ii)  Ψυχικό σθένος
(iii)  η επιρροή της ψυχής στο πνεύμα.

Σε ένα άτομο που αδίκως σκοτώθηκε θα δοθεί μια νέα θέση όταν επιστρέψει στον Σταθμό άλφα (γη). Το άδικο και κακόβουλο πρόσωπο που εδιάπραξε τη δολοφονία τιμωρείται με ένα διαφορετικό τρόπο όταν αυτό μετενσαρκώνεται. Η μια ενσάρκωση δεν επηρεάζει την άλλη επειδή κάθε ενσάρκωση είναι μια διαφορετική ζωή, μια νέα εμπειρία και μια νέα εμφάνιση (φυλή, χρώμα, θρησκεία). 

Οι αμαρτίες των ψυχών άρχισαν με την πρώτη αμαρτία (προπατορικό αμάρτημα). Αυτός ήταν ο λόγος που οι ψυχές αποβλήθηκαν από το θεϊκό βασίλειο και ενσαρκώθηκαν στο σταθμό άλφα. Η ενσάρκωση και οι επόμενες ενσαρκώσεις τους είχαν ως σκοπό να βοηθήσουν τις ψυχές  να επιστρέψουν στο Ουράνιο Βασίλειο μέσω συνεχούς πάλης μεταξύ του του καλού και του κακού. Οι ψυχο-πνευματικές οντότητες πρέπει να ισορροπήσουν τις δυνάμεις του καλού και του κακού. Το κακό είναι απαραίτητο στο Σταθμό Άλφα για την εξέλιξη των ανθρώπινων οντοτήτων εφόσον η γη είναι το μεγάλο εκπαιδευτήριο των ψυχών στην πράξη.

Ο άνθρωπος έχει την ελεύθερη βούληση να ισορροπήσει και να επιλέξει μεταξύ του καλού και του κακού. Παραδείγματος χάριν, ο υλικός πλούτος και η φτώχεια μπορεί να θεωρηθούν ως δύο αντίθετα προσελκόμενες δυνάμεις. Οι άνθρωποι που επιθυμούν τον υλικό ο πλούτος έλκονται προς τη μια πλευρά και οι άλλοι που αποφεύγουν τα υλικά αγαθά τείνουν να γίνουν ερημίτες και αντικοινωνικοί. Και οι δύο κλίσεις ανισσοροπούν την οντότητα. Ο στόχος είναι να περπατήσουμε μια πορεία μεταξύ πειρασμών, πλούτου και φτώχειας και να διεξάγουμε μια ισορροπημένη ζωή.

Ο κόσμος της ψυχο-πνευματικής οντότητας είναι Ουράνιο Βασίλειο. Σε αυτό το βασίλειο υπάρχουν πολλές θέσεις για όλες τις ψυχο-πνευματικές οντότητες. Μερικές παραμένουν σε χαμηλότερα στρώματα (επίπεδα)  και μερικές σε υψηλότερα. Υπάρχει μια κατηγορία ψυχο-πνευματικών οντοτήτων που ανέρχεται πάντα. Οι ψυχο-πνευματικές οντότητες που βρίσκονταιι στα χαμηλότερα επίπεδα είναι δυστυχισμένες με την κατάστασή τους.

Στη γη, είναι πολύ εύκολο για τον διάβολο να προσελκύσει τις ψυχο-πνευματικές οντότητες, ακόμα κι αν αυτές οι οντότητες μπορεί να σκέφτονται ότι είναι συνδεδεμένες με το Θεό.
Στον Ουρανό για του Πνευματικούς Αρχηγούς, είναι δύσκολο να προσελκύσουν (ψαρέψουν) τα άστατα και πονηρά πνεύματα.

1 σχόλιο:

Spyrosmas είπε...

Κι αν ο ανθρωπος ειναι απλα υλη οπως ενας υπολογιστης μαζι με το λογισμικο οπως ειναι ενα προγραμμα? Αν αυτο που ονομαζουν ψυχη δεν ειναι τιποτα αλλο απο ενας χωρος κενης μνημης που απλα γεμιζει με τα προγραμματα της ζωης? Αν ο Απολλωνας παρεχει τους τροπους κατασκευσης του σωματος (πχ. DNA ...) και ο Διονυσος βαζει τα προγραμματα (λογικη, κριση, συναισθηματα, ενστικτα, παθη, ονειρα, ομιλια, κτλ.)? Οταν λεμε οτι η υλη υπακουει στους φυσικους νομους, δεν υπονοουμε οτι οι φυσικοι νομοι ειναι κατι σαν προγραμματα-αλγοριθμοι που στην πραξη "εκτελουνται" και τρεχουν μεσα στα υλικα σωματα? Το οτι ολα τα υλικα σωματα αντιδρουν με τον ιδιο τροπο μπορει να σημαινει οτι τρεχουν τα ιδια προγραμματα κι οχι οτι υπαρχει καποιου ειδους "πεδιο" ή δυναμη που τα επηρεαζει ολα με καποιο μαγικο τροπο απο αποσταση. Γιατι δεν θυμομαστε τιποτα πριν τα 3 χρονια μας? Μηπως γιατι ειναι το σταδιο εκκινησης του προγραμματισμου μας οπου πανω σε αυτο θα "φορτωσουμε" νεα παθη, νεες ιδεοληψιες, νεες αγωνιες και νεες "λογικες"? Οταν λεμε μου "ηρθε μια ιδεα" δεν σημαινει οτι απο καπου την κατεβαζουμε (downloading)? Μηπως εμεις νομιζουμε οτι πρωτοειπαμε οτι 1+1=2 και το αχανες και παναρχαιο συμπαν που μερικοι ερευνητες αποδεικνυουν οτι ειναι πολυ αρχαιοτερο, περιμενε εμας να το πουμε στην δικια μας ειδικη γλωσσα και αυτο ζουσε-υπηρχε ερημην αυτης της λογικης? Τελικα γιατι να μην ισχυει πνευμα = προγραμμα?

Categories

αγαθά (1) αγαθότητα (1) αγαπάτε αλλήλους (1) αγάπη (9) αγγελικά (1) Άγγελοι (10) άγγελος φύλακας (2) Αγία Τριάδα (6) Άγιο Πνεύμα (5) Άγιοι (1) άγνωστος θεός (1) άδης (2) αλήθεια (2) Αμάρτημα (1) αμαρτία (2) ανάλυση (1) Άναρχος (4) άνεμοι (1) άνθρωπος (4) άνοδος (2) Αποκάλυψη (1) απόκρυφα (1) αποκρυφισμός (1) αποτέφρωση (1) Αρχάγγελοι (7) αρχαία Ελλάδα (1) αρχές (1) αρχηγοί (1) άστατα (2) αστέρες (1) Αστρικό σώμα (1) αυτεξούσιο (1) αυτοκτονία (1) γέννηση (2) Γνώθι σαυτόν (3) γυναίκα (1) δαίμονες (1) Δέκα Εντολές (1) δεκάλογος ουρανίων διδασκαλιών (1) δένδρο εγωισμού (2) Δημιουργία (3) Διαθήκη (2) διάμεσα (1) διδασκαλία (4) διδάσκαλος (3) διερχομένων (1) δικαιοσύνη (3) διπλή προσωπικότητα (1) δυνάμεις (2) έγκλημα (1) εγώ (1) εγωισμός (4) εγωκυνικός (1) εκπαίδευση ψυχών (1) έκπτωτοι άγγελοι (2) εκτόπλασμα (1) ελευθερία (1) Εμπεδοκλής (1) ενσάρκωση (6) ενταφιασμός (1) εξήγηση μακαρισμών (1) εξιλέωση (1) εξουσίες (1) επί του όρους ομιλία (1) επικοινωνία με πνεύματα (2) επικοινωνίες (1) επιστήμη (1) έρεβος (1) εσωτερικός οφθαλμός (3) ευθανασία (1) εφιάλτες (1) εχεμύθεια (1) Εωσφόρος (2) ζώνη αναμορφώσεως (1) ηθικός αυτουργός (1) ημέρα κρίσης (1) θάνατος (5) θεία οικονομία (1) θεία πνοή (1) θειοι νόμοι (1) θεοτόκος (2) θρησκευτικός (1) ιεραρχία (5) Ιησούς (6) ισοστάθμιση (2) κακό (5) καλό (2) κανόνας (1) καρδιά (1) κάρμα (1) καταστροφή (1) Κέντρο διερχομένων (1) κέρβερος (1) κλάδοι εγωισμού (1) κλίμακα (2) κλίμαξ (1) κρίση (2) κύκλος (1) Κύριος (3) κώμμα (1) Λευκή (1) λήθη (1) λογοδοσία (2) μακαρισμοί (1) μαντείο δελφών (1) μέντιουμ (1) μετά θάνατο (1) μεταθανάτιες (1) μεταθανάτιες εμπειρίες (1) μετεμψύχωση (1) μετενσάρκωση (4) μετεσνάρκωση (1) μέτρο (3) μηδέν 'αγαν (1) μίσος (2) μυστήρια (3) μυστικισμός (2) νεκρός (2) νόμοι (1) όνειρα (1) όνειρο (1) οντότητα (7) οντότητες (5) όραμα (1) οράματα (1) οργή (1) ουράνια (1) ουράνιο βασίλειο (3) ουρανός (4) Παν μέτρον άριστον (2) Παναγία (1) παράδεισος (1) παρθένος (1) πεθαμένος (1) πεπρωμένο (1) περιπλανόμενες ψυχές (1) περιπλανώμενα (1) πίστη (2) πλατυτέρα (1) Πλάτωνας (1) πνεύμα (8) πνευματα (2) πνεύματα (8) πνευματικός (3) πνευματικός κόσμος (3) πνευματισμός (5) πνευματιστικές (1) πνευματιστικές επικοινωνίες (1) πολιτεία (1) πονηρό (1) πονηρός (4) πόνος (1) Προπατορικό (2) πρόσγεια (2) Πυθαγόρας (2) πύλες του ουρανού (1) σαρανταήμερα (1) σατανικά (1) σεάνς (1) Σεραφείμ (1) σκοτεινή γνώση (1) σκότος (2) σταυρός (1) Συνειδητό (1) σώμα (4) ταρίχευση (1) ταφή (2) τιμωρία (2) τρέλλα (1) τρίτο μάτι (3) ύλη (3) υπερμνήμη (1) υποσυνείδητο (4) φαινόμενα (1) φαινόμενα θανάτου (1) φάντασμα (2) φαντάσματα (3) φαράχ (1) φράγμα της λήθης (1) φρόνηση (1) φύλακες (5) φως (1) Χερουβείμ (1) Χριστός (6) ψέμα (1) ψυχανάλυση (2) ψυχές (5) ψυχή (8) ψυχικές εξισώσεις (1) ψυχικό βάρος (2) ψυχικό σθένος (3) ψυχολογία (1) ψυχοπνευματικές (8) ψυχοπνευματικές οντότητες (1) ψυχοπνευματική (1) karma (1)

Ετικέτες

αγαθά αγαθότητα αγαπάτε αλλήλους αγάπη αγγελικά Άγγελοι άγγελος φύλακας Αγία Τριάδα Άγιο Πνεύμα Άγιοι άγνωστος θεός άδης αλήθεια Αμάρτημα αμαρτία ανάλυση Άναρχος άνεμοι άνθρωπος άνοδος Αποκάλυψη απόκρυφα αποκρυφισμός αποτέφρωση Αρχάγγελοι αρχαία Ελλάδα αρχές αρχηγοί άστατα αστέρες Αστρικό σώμα αυτεξούσιο αυτοκτονία γέννηση Γνώθι σαυτόν γυναίκα δαίμονες Δέκα Εντολές δεκάλογος ουρανίων διδασκαλιών δένδρο εγωισμού Δημιουργία Διαθήκη διάμεσα διδασκαλία διδάσκαλος διερχομένων δικαιοσύνη διπλή προσωπικότητα δυνάμεις έγκλημα εγώ εγωισμός εγωκυνικός εκπαίδευση ψυχών έκπτωτοι άγγελοι εκτόπλασμα ελευθερία Εμπεδοκλής ενσάρκωση ενταφιασμός εξήγηση μακαρισμών εξιλέωση εξουσίες επί του όρους ομιλία επικοινωνία με πνεύματα επικοινωνίες επιστήμη έρεβος εσωτερικός οφθαλμός ευθανασία εφιάλτες εχεμύθεια Εωσφόρος ζώνη αναμορφώσεως ηθικός αυτουργός ημέρα κρίσης θάνατος θεία οικονομία θεία πνοή θειοι νόμοι θεοτόκος θρησκευτικός ιεραρχία Ιησούς ισοστάθμιση κακό καλό κανόνας καρδιά κάρμα καταστροφή Κέντρο διερχομένων κέρβερος κλάδοι εγωισμού κλίμακα κλίμαξ κρίση κύκλος Κύριος κώμμα Λευκή λήθη λογοδοσία μακαρισμοί μαντείο δελφών μέντιουμ μετά θάνατο μεταθανάτιες μεταθανάτιες εμπειρίες μετεμψύχωση μετενσάρκωση μετεσνάρκωση μέτρο μηδέν 'αγαν μίσος μυστήρια μυστικισμός νεκρός νόμοι όνειρα όνειρο οντότητα οντότητες όραμα οράματα οργή ουράνια ουράνιο βασίλειο ουρανός Παν μέτρον άριστον Παναγία παράδεισος παρθένος πεθαμένος πεπρωμένο περιπλανόμενες ψυχές περιπλανώμενα πίστη πλατυτέρα Πλάτωνας πνεύμα πνευματα πνεύματα πνευματικός πνευματικός κόσμος πνευματισμός πνευματιστικές πνευματιστικές επικοινωνίες πολιτεία πονηρό πονηρός πόνος Προπατορικό πρόσγεια Πυθαγόρας πύλες του ουρανού σαρανταήμερα σατανικά σεάνς Σεραφείμ σκοτεινή γνώση σκότος σταυρός Συνειδητό σώμα ταρίχευση ταφή τιμωρία τρέλλα τρίτο μάτι ύλη υπερμνήμη υποσυνείδητο φαινόμενα φαινόμενα θανάτου φάντασμα φαντάσματα φαράχ φράγμα της λήθης φρόνηση φύλακες φως Χερουβείμ Χριστός ψέμα ψυχανάλυση ψυχές ψυχή ψυχικές εξισώσεις ψυχικό βάρος ψυχικό σθένος ψυχολογία ψυχοπνευματικές ψυχοπνευματικές οντότητες ψυχοπνευματική karma